Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Yorum Yok

676 Sayılı KHK ile Rektörlük Seçimleri Kaldırıldı!

676 Sayılı KHK ile Rektörlük Seçimleri Kaldırıldı!

| On 29, Eki 2016

Bugün yayınlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2517 sayılı Yükseköğretim Kanununun rektör atamalarına dair maddesinde değişikliğe gidildi.

Kanunun 13. maddesinde rektörlerin üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanabileceğine dair belirtilen hususta değişikliğe gidildi. Değişiklik neticesinde yenilenen 13. Maddenin ilgili paragrafı ise şu şekilde:

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”
676 sayılı KHK’nın 85. Maddesi için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm

Bu gelişmenin 12 Temmuzda Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen rektörlük seçimlerini geçersiz kılıp kılmayacağı ise tartışılan konular arasında. Rektörlük seçimleri kapsamında aday olan Prof. Dr. Cem Say, Twitter hesabından bu durumu şu şekilde ifade ediyor:

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Akademik Yıl Açılış Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rektörlük seçimlerinin bir sorun haline dönüştüğünü; seçimlerin üniversitelerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri kırgınlıkları artıran bir işleve büründüğünü belirtilmişti.

Buna karşılık Boğaziçi Üniversitesi Hak İhlalleri Facebook sayfasından bu video yayınlanmıştı:

Yorum Yapın

Dinamik Gazete | Developed by ideanamic